Twój koszyk jest pusty

Likwidacja kasy fiskalnej wymaga współdziałania podatnika, serwisanta oraz urzędnika urzędu skarbowego.

W związku z likwidacja następuje bowiem zaprzestanie pracy kasy w trybie fiskalnym W związku z tym należy:

 • umówić się z urzędnikami urzędu skarbowego oraz z serwisantem (miejsce, data, godzina) na spotkanie w celu dokonania określonych czynności:
 • podczas spotkania:
  • dokonać oględzin kasy;
  • dokonać oględzin plomb
  • wydrukować łączny raport okresowy;
  • sporządzić na tę okoliczność protokół według ustalonego wzoru;
 • wydać modułu fiskalnego kasy fiskalnej serwisantowi.

Pamięć fiskalna podlegająca wymianie, jest przechowywana przez producenta lub importera przez okres 3 miesięcy od daty ich dokonania, a po tym okresie - komisyjnie zniszczona.

Na spotkanie warto umówić się wcześniej, urzędnicy mogą nie mieć wolnego czasu tego samego czy następnego dnia. Z reguły urzędują w godzinach porannych (do 10-tej), gdyż później odbywają się zazwyczaj spotkania w sprawie kas fiskalnych u podatników. Spotkanie może odbyć się w miejscu zainstalowania kasy, albo w urzędzie skarbowym.

Jeżeli nie masz serwisanta - podpisz umowę przed zgłoszeniem do urzędu skarbowego zakończenia jej pracy w trybie fiskalnym.

Warto również pamiętać, że likwidacja działalności przed upływem 3 lat od zainstalowania kasy fiskalnej zobowiązuje podatnika do zwrotu ulgi 50% ceny kasy fiskalnej.

Zawieszenie

Nie wymaga takich czynności zawieszenie działalności gospodarczej. Jednak w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT przez naczelnika urzędu skarbowego z powodu zaprzestania w wykonywaniu przez tegoż podatnika czynności opodatkowanych należy tych czynności jednak dokonać. W trybie fiskalnym mogą pracować jedynie podatnicy VAT, czynni albo zwolnieni podmiotowo.

Facebook

 

Używamy plików cookie, aby analizować ruch w tej witrynie, zapamiętywać Twoje preferencje i optymalizować ją pod kątem wygody użytkownika.
więcej informacji...